Regulamin - Kolekcja 20 Aniołków

Szanowni Pastwo!

Termin nadsyłania zgłoszeń zebranej kolekcji aniołków wydłużamy do 31 sierpnia 2024 roku. Prosimy o cierpliwość jeśli chodzi o odpowiedź z naszej strony, staramy się potwierdzać w ciągu 20 dni roboczych, natomiast termin ten może ulec wydłużeniu, ponieważ jesteśmy bardzo dokładni przy weryfikacji każdej zgłoszonej kolekcji a zgłoszeń jest bardzo di(zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia wiadomości mailowych, nie terminem potwierdzenia z naszej strony zgodności).

  • figurki zgłoszone w miesiącach lipiec-sierpień 2023 r. zostaną zrealizowane i wysłane lub przygotowane do odbioru do końca marca 2024 r.
  • figurki ze zgłoszeń wrzesień - grudzień 2023 r. będą przygotowywane do odbioru/wysyłki kwiecień-czerwiec 2024 r.
  • natomiast zgłoszenie złożone w miesiącach styczeń-marzec 2024 r. będziemy starać się przygotować w terminie lipiec - sierpień 2024 r.
  • kolekcje zgłoszone w terminie od marca do sierpnia 2024 r. zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością zgłoszenia, a figurki wydane do końca 2024 roku.

----------

REGULAMIN OTRZYMANIA FIGURKI KOBIETA ANIOŁ PROJEKTU LUBOMIRA TOMASZEWSKIEGO

W EDYCJI SPECJALNEJ DO ANIELSKIEJ KOLEKCJI

 

Dane firmy produkującej porcelanowe figurki Aniołków z Anielskiej Orkiestry (wg projektu Adama Spały) oraz porcelanową figurkę Kobieta Anioł (wg. projektu Lubomira Tomaszewskiego)

Fabryka Porcelany AS Ćmielów - 27 - 440 Ćmielów, ul. Sandomierska 243

1.      Aby otrzymać gratis  figurkę Kobieta Anioł  należy posiadać 20 figurek Aniołków z kolejnych lat począwszy od wzoru z 2004 roku po wzór z roku  2023.

2.      Zgłoszenia będziemy przyjmować od 25 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Zgłoszenia które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Do odbioru Aniołka  gratis nie uprawnia posiadanie 20 figurek Aniołków z powtarzającymi się wzorami, każdy aniołek musi być zaprojektowany w innym roku zgodnie z poniższa listą:

a.       Aniołek 2004,

b.      Aniołek 2005,

c.       Aniołek 2006,

d.      Aniołek 2007,

e.       Aniołek 2008,

f.        Aniołek 2009,

g.       Aniołek 2010,

h.      Aniołek 2011,

i.        Aniołek 2012,

j.        Aniołek 2013,

k.      Aniołek 2014,

l.        Aniołek 2015,

m.    Aniołek 2016,

n.      Aniołek 2017,

o.      Aniołek 2018,

p.      Aniołek 2019,

q.       Aniołek 2020,

r.       Aniołek 2021,

s.       Aniołek 2022,

t.        Aniołek 2023.

4.      Aby otrzymać figurkę gratis należy udokumentować posiadanie kolekcji 20 kolejnych wzorów figurek Aniołków:

a.       należy dostarczyć zdjęcia figurek Aniołek, na których widoczny będzie numer każdego wyrobu (numery muszą być czytelne) – wyraźne zdjęcia tyłu/spodu figurki (w zależności od miejsca zamieszczenia numeru na produkcie);

b.      Na jednym zdjęciu może być umieszczone od 1 do maksymalnie 4 figurek;

c.       Zdjęcia mogą być przesłane w osobnych wiadomościach lub zbiorczo za pośrednictwem usługi np. WeTransfer.

5.      W wiadomości ze zgłoszeniem (wraz ze zdjęciami)  należy wypisać numery poszczególnych aniołków w następującym formacie:

Aniołek RRRR - 175/ABC/XY

gdzie:

RRRR – oznacza rok danego wzoru

175 – numer katalogowy produktu

ABC/XY – numery na figurce po numerze katalogowy


Prosimy nie wpisywać spacji między poszczególnymi  numerami i znakiem”/”

Lub mogą Państwo przesłać numery wypełniając formularz:

Formularz do wpisania numerów kolejnych 20. porcelanowych figurek z Anielskiej Orkiestry (google.com)

6.      Zgłoszenia nie będą przyjęte jeśli zostaną wysłane:

a.       zdjęcia certyfikatów autentyczności figurek - mogą one zostać wysłane dodatkowo, ale nie mogą zostać wysłane jako potwierdzeniem zebrania kolekcji;

b.      zdjęcia przodów figurek bez widocznych numerów;

c.       zdjęcia słabej jakości, uniemożliwiające odczytanie numerów na produktach.

7.      Zgłoszenie zawierające zdjęcia oraz dane kontaktowe: imię i nazwisko i telefon kontaktowy  należy:

a.       przesłać mailowo na adres kolekcja@cmielow.com.pl w  temacie wpisując „Kolekcja 20 Aniołków z Anielskiej Orkiestry” oraz imię i nazwisko Osoby zgłaszającej kolekcję,

b.      przesłać listownie na adres Fabryka Porcelany AS Ćmielów ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów z dopiskiem wpisując „Kolekcja 20 Aniołków z Anielskiej Orkiestry”,

c.       lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów do sklepu stacjonarnego (zdjęcia, nie produkty).

8.      W przypadku jeśli dwie lub więcej osób zgłosi  ten sam numer figurki z danego roku i zajedzie podejrzenie wzajemnego udostępnienia figurki celem bezpodstawnego otrzymania gratis  figurki Kobieta Anioł rozpoczniemy procedurę wyjaśniającą.

9.      Po otrzymaniu dokumentów dotyczących skompletowania kolekcji 20 figurek (mailowo/fizycznie w sklepie stacjonarnym) numery wyrobów zostaną zweryfikowane przez system. Weryfikacja numerów nastąpi w ciągu 20 dni roboczych

10. W przypadku dokonania zakupu figurek aniołków w sklepach współpracujących i chęci odebrania figurki z edycji specjalnej  w tymże sklepie należy: dostarczyć wymagane w pkt. 3 zdjęcia  jako potwierdzenie zebrania kolekcji 20 Aniołków do tych punktów (oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem danego sklepu)

a.       Pracownik danego sklepu musi przesłać zgłoszenie do fabryki na adres kolekcja@cmielow.com.pl

b.      Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od momentu otrzymania przez fabrykę  zgłoszenia mailowego ze  sklepu współpracującego.

11. Po pozytywnej weryfikacji numerów z figurek aniołków Osoba zgłaszająca  otrzyma informację o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.

a.       W przypadku weryfikacji pozytywnej otrzyma potwierdzenie poprawnego zweryfikowania numerów i informację o dalszych krokach związanych z otrzymaniem gratisowej figurki;

b.       W przypadku weryfikacji negatywnej otrzyma informację zwrotną, czego dotyczy odrzucenie zgłoszenia:

·         nieczytelne numery na przesłanych  zdjęciach;

·         powtórzony numer figurki już zgłoszony wcześniej – sytuacja do wyjaśnienia;

·         dostarczenie zdjęć jedynie  przodu figurek aniołków lub samych certyfikatów;

·         dostarczenie zgłoszenia zawierającego jedynie wypisane numery przez Osobę zgłaszającą bez załączonych zdjęć potwierdzających numery figurek;;

·         przesłania wiadomości bez załączników;

·         lub inne kwestie nie wymienione w regulaminie, które będą rozpatrywane indywidulanie.

12. Figurki z edycji specjalnej Kobieta Anioł w dekoracji dedykowanej do Anielskiej Orkiestry będą wykonywane od połowy 2023 roku, natomiast ich wydawanie rozpoczniemy po 20 stycznia 2024 roku, zgodnie z kolejnością wpłynięcia i potwierdzenia przez nas otrzymania zgłoszenia zebrania całej kolekcji. Nie ma możliwości wydania figurki wcześniej.

13. Odbiór figurki Kobieta Anioł z edycji specjalnej:

a.        może nastąpić osobiście w sklepie firmowym w Ćmielowie (ul. Sandomierska 243)  lub w Krakowie (ul. Morsztynowska 1), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej formy odbioru;

b.      z jednego ze sklepów współpracujących z naszą manufakturą (po dopełnieniu wszystkich formalności);

c.       figurka może także zostać wysłana na  wskazany adres na terenie Polski kurierem (po wcześniejszym ustaleniu danych oraz terminu dostawy).

14. Wszystkie szczegóły dotyczące formy odbioru figurki należy ustalić kontaktując się Fabryką Porcelany AS Ćmielów pod adresem mailowym kolekcja@cmielow.com.pl

Prosimy zachować ciągłość korespondencji w ramach zgłoszenia danej kolekcji.

15. W przypadku zgłoszenia odbioru w jednym ze sklepów współpracujących z Fabryką Porcelany AS Ćmielów szczegóły dotyczące odbioru należy ustalić bezpośrednio z danym punktem.

16.  Zgłaszający wysyłając zdjęcia i numery figurek akceptuje niniejszy regulamin.

17.  Fabryka Porcelany AS Ćmielów zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu

 

……………., dnia ………………………………..

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA KOLEKCJI 20 ANIOŁKÓW Z ANIELSKIEJ KOLEKCJI

 

 

Potwierdzam przyjęcia zgłoszenia ze zdjęciami numerów figurek Aniołek wraz wypisanymi.

Numery zostaną przekazane do weryfikacji. Informacja zwrotna o zweryfikowaniu kolekcji zostanie przekazana w ciągu 20 dni roboczych.
(Prosimy o czytelne wypełnienie danych kontaktowych)

 

Imię i nazwisko Zgłaszającego: …..………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………

 

Podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie …………………………………………….

(niniejsze potwierdzenie proszę dołączyć do dostarczonych zdjęć)

 

 

 

Kopia dla Zgłaszającego                                                   ……………., dnia ………………………………..

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA KOLEKCJI 20 ANIOŁKÓW Z ANIELSKIEJ KOLEKCJI

Ćmielów, dnia ………………………………..

Potwierdzam przyjęcia zgłoszenia ze zdjęciami numerów figurek Aniołek wraz wypisanymi.

Numery zostaną przekazane do weryfikacji. Informacja zwrotna o zweryfikowaniu kolekcji zostanie przekazana w ciągu 20 dni roboczych.

 

 

Imię i nazwisko Zgłaszającego: …..………………………………………………………………

Podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie …………………………………………….

 

Comments (0)

No comments at this moment